فروشگاه ديوكس  ٣,١١١    (٤٥٠)لوله و تجهیزات سدید  ١,٤١٦    (١٢٠)غذایی و قند تربت جام  ٥,٥٠٧    (٣٦٠)صنعتی بهپاک  ٢,٦٥٤    (١٤٩)سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال  ١,٦٦٩    (٩٢)آهن و فولاد میلاد  ١,٢١٧    (٦٤)شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین  ٢,١١٤    (١١١)بانک حکمت ایرانیان  ٩٦١    (٤٣)بیمه کارآفرین  ١,١٩٢    (٥٣)تولي‌پرس  ٣,٠٠٢    (١٢٦)  
  فارسيت درود  ٤٨٩    ٧٦احیا صنایع خراسان  ١,٥٠٠    ١٨١الحاوی  ٤,٣٨٠    ٣٧٤کود شيميائی اوره لردگان(تقدم)  ٣٧٢    ٢٩صنعتی آبگینه  ٥٨٨    ٤٥هنکل پال وش  ٦,٣١٩    ٣٩٥صنعتي مينو  ١٨,٦٢٠    ١,٠٧١پتروشیمی زنجان  ١,٦٩١    ٩٦سایر بورس انرژی  ٧,٤٠٠    ٣٨٤سیمان مجد خواف  ٨٩٣    ٣٦  
         
 • بازار امروز
 • چشم انداز بازار
 • گزارش مجامع
 • اخبار بورسي
عنوان تاريخ
کدال ٠٩/٠٧/١٣٩٣
کدال ٠٨/٠٧/١٣٩٣
سهامداران فعال ٠٨/٠٧/١٣٩٣
کدال ٠٧/٠٧/١٣٩٣
سهامداران فعال ٠٧/٠٧/١٣٩٣
سهامداران فعال ٠٧/٠٧/١٣٩٣
سهامداران فعال ٠٦/٠٧/١٣٩٣
گزارش روزانه بازار مورخ 06 مهر ٠٦/٠٧/١٣٩٣
آرشیو
 • تحليل بنيادي
 • تحليل تكنيكال
 • تحليل بازار كالا
 • اخبار اقتصادي
 • اخبار مهم
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • فلزات سنگين
عنوان واحد قیمت تغییرات
هر اونس طلا دلار آمريكا/انس ١,٢٠٦ (١١)
هر اونس نقره دلار آمريكا/انس ١٦ (١)
روي دلار آمريكا/تن ٢,٢٩٠ ٣٧
آلومينيوم دلار آمريكا/تن ٢,٠٩٠ ١٥
مس دلار آمريكا/تن ٦,٧٣٦ ١
قلع دلار آمريكا/تن ٢٠,٣٣٠ (٢٠٥)
سرب دلار آمريكا/تن ٢,٠٨٣ ٢٦
نيكل دلار آمريكا/تن ١٦,٥٠٥ (٥)
آرشیو
 • ارز
 • سكه
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
 • ساير
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن تومان/عدد ٢,٤٢٦ (١٣)
ريال عربستان تومان/عدد ٧١١ ٠
دلار آمريكا تومان/عدد ٢,٦٦٧ ١
پوند تومان/عدد ٤,٣١٦ (٢١)
يورو تومان/عدد ٣,٣٦٤ (٢١)
درهم امارات تومان/عدد ٧٢٦ ٠
دلار كانادا تومان/عدد ٢,٣٧٨ (١٥)
 
آرشیو
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
ارزش: ٧١,٦٥١       تغييرات:  (١٣)
You need to upgrade your Flash Player
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
فارسيت درود ٤٨٩ ٧٦ ١٨.٤
احیا صنایع خراسان ١,٥٠٠ ١٨١ ١٣.٧٢
الحاوی ٤,٣٨٠ ٣٧٤ ٩.٣٤
کود شيميائی اوره لردگان(تقدم) ٣٧٢ ٢٩ ٨.٤٥
صنعتی آبگینه ٥٨٨ ٤٥ ٨.٢٩
هنکل پال وش ٦,٣١٩ ٣٩٥ ٦.٦٧
صنعتي مينو ١٨,٦٢٠ ١,٠٧١ ٦.١
پتروشیمی زنجان ١,٦٩١ ٩٦ ٦.٠٢
سایر بورس انرژی ٧,٤٠٠ ٣٨٤ ٥.٤٧
سیمان مجد خواف ٨٩٣ ٣٦ ٤.٢
آرشیو
سايتهاي مرتبط
بیمه ایران
بیمه ایران معین
سازمان بورس و اوراق بهادار
شرکت بورس کالای ایران
شرکت فرابورس ایران
مرکز خدمات فولاد ایران
شرکت مدیریت فناوری بورس
basemetal.com
finance.yahoo.com
bloomberg.com
methanex.com
investmenttools.com