ساختمان اصفهان  ٥٥٠    (١٠٤)غذایی و قند تربت جام  ٣,٠٠٠    (٣٠٠)نیروگاهی ایران  ٤,٧٠٠    (٤٢٠)پارس سرام(تقدم)  ٢,١٣٧    (١٨٥)تکادو  ٣,٩٣٥    (٢٩٤)کارخانجات صنعتی آزمایش  ٧٠٦    (٥٠)گسترش صنایع پیام  ٧٢٢    (٤٦)بانک شهر  ١,٣٣٠    (٧٣)تسهيلات مسكن آبان 92  ٨٣٤,١٧٧    (٤٣,٩٠٤)تسهيلات مسكن آذر 92  ٨٣٢,٦٩٠    (٤٣,٨٢٥)  
  فولاد افزا سپاهان  ٥,٠١٠    ٤٣٣نگين طبس  ٢,١٥٣    ١٦٦سخت آژند(تقدم)  ٢,٢٤٤    ١٦٦پتروشیمی زنجان  ١,٩٣٥    ٩٩شرکت گروه فن آوا  ٤,١٨٢    ٢٠٦شهرسازي و خانه سازي باغميشه   ٢,٨٤٩    ١٣٧مسكن زاينده رود  ٣,٦٦٤    ١٧٦توسعه و عمران کرمان  ٦,٥٧٤    ٣١٥نیرو سرمایه  ١,٧٧٨    ٨٤سرمایه گذاری مسکن تهران  ٢,٦٣٢    ١٢٣  
         
 • بازار امروز
 • چشم انداز بازار
 • گزارش مجامع
 • اخبار بورسي
عنوان تاريخ
کدال ١١/١١/١٣٩٣
سهامداران فعال ١١/١١/١٣٩٣
سهامداران فعال ٠٥/١١/١٣٩٣
کدال ٠٥/١١/١٣٩٣
کدال ٢٨/١٠/١٣٩٣
سهامداران فعال ٢٨/١٠/١٣٩٣
سهامداران فعال ٢٧/١٠/١٣٩٣
کدال ٢٧/١٠/١٣٩٣
آرشیو
 • تحليل بنيادي
 • تحليل تكنيكال
 • تحليل بازار كالا
 • اخبار اقتصادي
 • اخبار مهم
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • فلزات سنگين
عنوان واحد قیمت تغییرات
هر اونس طلا دلار آمريكا/انس ١,٢١٣ ٦
هر اونس نقره دلار آمريكا/انس ١٦ ٠
روي دلار آمريكا/تن ٢,٠٦٠ ١٠
آلومينيوم دلار آمريكا/تن ١,٨٠٠ ٨
مس دلار آمريكا/تن ٥,٨٨٠ ١٦٥
قلع دلار آمريكا/تن ١٧,٩٢٠ (١٧٥)
سرب دلار آمريكا/تن ١,٧٢٦ (٣٦)
نيكل دلار آمريكا/تن ١٤,٠٤٥ (٢٠٥)
آرشیو
 • ارز
 • سكه
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
 • ساير
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن تومان/عدد ٢,٣١٩ (١٥)
ريال عربستان تومان/عدد ٧٣٩ ١
دلار آمريكا تومان/عدد ٢,٧٧٤ ٤
پوند تومان/عدد ٤,٢٨٣ (٥)
يورو تومان/عدد ٣,١٠٦ (٣٨)
درهم امارات تومان/عدد ٧٥٥ ١
دلار كانادا تومان/عدد ٢,٢١٦ (٨)
 
آرشیو
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
ارزش: ٦٣,٩٥٠.٩       تغييرات:  (١٠٠.٨)
You need to upgrade your Flash Player
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
فولاد افزا سپاهان ٥,٠١٠ ٤٣٣ ٩.٤٦
نگين طبس ٢,١٥٣ ١٦٦ ٨.٣٥
سخت آژند(تقدم) ٢,٢٤٤ ١٦٦ ٧.٩٩
پتروشیمی زنجان ١,٩٣٥ ٩٩ ٥.٣٩
شرکت گروه فن آوا ٤,١٨٢ ٢٠٦ ٥.١٨
شهرسازي و خانه سازي باغميشه ٢,٨٤٩ ١٣٧ ٥.٠٥
مسكن زاينده رود ٣,٦٦٤ ١٧٦ ٥.٠٥
توسعه و عمران کرمان ٦,٥٧٤ ٣١٥ ٥.٠٣
نیرو سرمایه ١,٧٧٨ ٨٤ ٤.٩٦
سرمایه گذاری مسکن تهران ٢,٦٣٢ ١٢٣ ٤.٩
آرشیو
سايتهاي مرتبط
بیمه ایران
بیمه ایران معین
سازمان بورس و اوراق بهادار
شرکت بورس کالای ایران
شرکت فرابورس ایران
مرکز خدمات فولاد ایران
شرکت مدیریت فناوری بورس
basemetal.com
finance.yahoo.com
bloomberg.com
methanex.com
investmenttools.com