علف کش  ١,٩٢٨    (٢٧٢)فولاد خراسان(تقدم)  ٤,٥٠٢    (٣٤٧)ایرانیت  ١,١٠٤    (٧٤)سرمايه گذاري پرديس(تقدم)  ٢١٨    (١٣)سیمان مجد خواف  ٨٥٣    (٥٠)دريايي سينا(تقدم)  ٣٤,٨٨٧    (١,٨٢٧)دريايي سينا  ٤١,٠٧١    (٢,١٤٧)فارسيت درود  ٥٠١    (٢٣)تکادو  ٤,٥٢٠    (١٩٩)بانک حکمت ایرانیان  ٩١٢    (٣٩)  
  تجهیز نیروی زنگان  ٢,٢٥٠    ٢٤٩صنعتی بهپاک  ٢,٨٥٠    ٢٣٩ایرانول  ١٢,٩٩٥    ٩٦٣لعابيران(تقدم)  ٢,٠٩٥    ١٥٥پتروشیمی گلستان  ١,٤٨٢    ٨٦نيرو محركه(تقدم)  ٨٠٦    ٤٦تسهيلات مسكن بهمن 91  ٩٩٣,٠٣٣    ٤٨,٩٦٩شرکت گروه فن آوا  ٢,٨٥٤    ١٣٥بیمه نوین  ١,٨٦٢    ٨٦صنعتی صبانور(تقدم)  ٣,٥٨٧    ١٦١  
         
 • بازار امروز
 • چشم انداز بازار
 • گزارش مجامع
 • اخبار بورسي
عنوان تاريخ
سهامداران فعال ٢٥/٠٦/١٣٩٣
کدال ٢٤/٠٦/١٣٩٣
سهامداران فعال ٢٤/٠٦/١٣٩٣
سهامداران فعال ١٧/٠٦/١٣٩٣
گزارشات کدال ١٧/٠٦/١٣٩٣
سهامداران فعال ١٦/٠٦/١٣٩٣
گزارشات کدال ١٦/٠٦/١٣٩٣
سهامداران فعال ١٠/٠٦/١٣٩٣
آرشیو
 • تحليل بنيادي
 • تحليل تكنيكال
 • تحليل بازار كالا
 • اخبار اقتصادي
 • اخبار مهم
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • فلزات سنگين
عنوان واحد قیمت تغییرات
هر اونس طلا دلار آمريكا/انس ١,٢٣٦ ٣
هر اونس نقره دلار آمريكا/انس ١٨ ٠
روي دلار آمريكا/تن ٢,٢٥٥ (١٥)
آلومينيوم دلار آمريكا/تن ٢,١١٥ ٥
مس دلار آمريكا/تن ٦,٨٥٠ (٦)
قلع دلار آمريكا/تن ٢١,١٥٠ (٣٠)
سرب دلار آمريكا/تن ٢,١٠٣ (١٢)
نيكل دلار آمريكا/تن ١٨,٢٥٥ (٩٠)
آرشیو
 • ارز
 • سكه
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
 • ساير
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن تومان/عدد ٢,٤٨٨ ٥
ريال عربستان تومان/عدد ٧١٠ ٠
دلار آمريكا تومان/عدد ٢,٦٦٣ ٠
پوند تومان/عدد ٤,٣٢٥ (١)
يورو تومان/عدد ٣,٤٤٨ (٤)
درهم امارات تومان/عدد ٧٢٥ ٠
دلار كانادا تومان/عدد ٢,٤١١ ١٠
 
آرشیو
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
ارزش: ٧١,٤٢٦.٩       تغييرات:  ٢٤.٦
You need to upgrade your Flash Player
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
تجهیز نیروی زنگان ٢,٢٥٠ ٢٤٩ ١٢.٤٤
صنعتی بهپاک ٢,٨٥٠ ٢٣٩ ٩.١٥
ایرانول ١٢,٩٩٥ ٩٦٣ ٨
لعابيران(تقدم) ٢,٠٩٥ ١٥٥ ٧.٩٩
پتروشیمی گلستان ١,٤٨٢ ٨٦ ٦.١٦
نيرو محركه(تقدم) ٨٠٦ ٤٦ ٦.٠٥
تسهيلات مسكن بهمن 91 ٩٩٣,٠٣٣ ٤٨,٩٦٩ ٥.١٩
شرکت گروه فن آوا ٢,٨٥٤ ١٣٥ ٤.٩٧
بیمه نوین ١,٨٦٢ ٨٦ ٤.٨٤
صنعتی صبانور(تقدم) ٣,٥٨٧ ١٦١ ٤.٧
آرشیو
سايتهاي مرتبط
بیمه ایران
بیمه ایران معین
سازمان بورس و اوراق بهادار
شرکت بورس کالای ایران
شرکت فرابورس ایران
مرکز خدمات فولاد ایران
شرکت مدیریت فناوری بورس
basemetal.com
finance.yahoo.com
bloomberg.com
methanex.com
investmenttools.com